(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>

תלבושת

יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה, חולצת טריקו בצבע אחיד עליה מוטבע סמל בית הספר, ומכנסיים בצבע אחיד, ללא קרעים. יש להגיע במכנסיים לא קצרים (גובה ברך). אין לבוא בחולצות בטן, גופיות וכפכפים

בימי טקסים ואירועים מיוחדים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל בית הספר

תלבושת לשיעורי חנ"ג: חולצת תלבושת עם סמל בית הספר, מכנסי ספורט, נעלי ספורט תקניות וגרביים

הצצה לכיתות החדשות שלנו

לוח צלצולים 

תרגול חזרה במתמטיקה לעולים לכיתה ז 

על מנת להקל את המעבר מבית הספר היסודי לחטיבה, מומלץ לתרגל ולחזור על הנושאים המתמטיים שלמדתם ביסודי, והמהווים בסיס ראשוני ללימוד המתמטיקה בחטיבת הביניים. להלן קישור לחומרי עזר לדוגמא , באתר "משבצת". לצפייה : שם משתמש זמני temp6, סיסמא זמנית 141041

ביום חמישי, 1.9.2016 הלימודים יסתיימו בשעה 12:45 

קריית החינוך השש שנתית "פארק המדע", תפתח את שעריה ב-/01/09/2016.

בית הספר יפעל במספר אפיקים:

בשלב הראשון- התמחות בתחום הרפואה והמדעים (כימיה, פיסיקה, ביולוגיה). 

בהמשך יפתחו התמחויות בתחום החלל והסייבר, מדעי הסביבה ועוד.

 

 

קריית החינוך השש שנתית "פארק המדע" נס ציונה 2016